XE LÀM BUỒNG PHÒNG

SKU: FG618900

  • XE LÀM BUỒNG PHÒNGXe dọn phòng Full size của Rubbermaid Commercial là giải pháp hệ thống hoàn chỉnh cho việc dọn phòng với loại túi tùy chọn và các kệ có thể điều chỉnh.Kệ có thể điều chỉnh trong hộc xe đáp ứng nhu cầu lưu trữ và cung cấp tính linh hoạt. Giá đỡ FG619500BLA để điều chỉnh tính năng này (mua thêm)Có thể thêm cửa FG619700BLA (mua thêm) để đảm bảo an ninh trong khi xe đẩy không có người giám sát.Giá đỡ dưới khung giúp giữ chắc chắn máy hút bụi đứng.Khóa bánh xe đảm bảo sự ổn định và giữ xe ở vị trí trong khi làm việc.
090 380 2979