THÙNG RÁC CHÂN ĐẠP NẮP MỞ TRƯỚC 8 GAL (NẮP ĐÓNG KHÔNG ỒN)

SKU: 1883456

090 380 2979