NẮP THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 32 GAL (BOTTLES/ CANS YELLOW)

SKU: 2018161

090 380 2979