NẮP KHE BỎ GIẤY DÙNG CHO THÙNG SLIM JIM (MÀU NÂU)

SKU: 2007903

090 380 2979