NẮP DÙNG CHO THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 20 GAL (MÀU TRẮNG)

SKU: FG261960WHT

090 380 2979