NẮP DÙNG CHO THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 10 GAL (MÀU XÁM)

SKU: FG260900GRAY

090 380 2979