MÁY HÚT BỤI KHÔ POWER D 12 HE

  • Hiệu quả và tiết kiệm năng lượng là yêu cầu thị trường. Ghibli & Wirbel giải quyết nhu cầu này theo cách tốt nhất, cách mạng hóa mô hình hàng đầu của nó với khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa và hiệu suất vượt trội. POWERD 12 HE (Hiệu suất cao) là lựa chọn đúng cho nhu cầu này. Hình dạng và thiết bị không thay đổi, nhưng nhờ động cơ hút mới 650W, nó thể hiện sự thay đổi hoàn hảo giữa độ tin cậy, hiệu suất làm sạch và mức tiêu thụ. Hiệu quả năng lượng hạng A.
090 380 2979