THÙNG RÁC CHÂN ĐẠP MỞ TRƯỚC 8 GAL MÀU ĐEN (NẮP ĐÓNG KHÔNG ỒN)

SKU: 1883609

090 380 2979