THÙNG RÁC CHÂN ĐẠP MỞ TRƯỚC 4 GAL MÀU ĐỎ (NẮP ĐÓNG KHÔNG ỒN)

SKU: 1883563

090 380 2979