NẮP THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 32 GAL (BOTTLES/ CANS GREEN)

SKU: 2018162

090 380 2979