NẮP THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 32 GAL (BOTTLES/ CANS BLUE)

SKU: 2018163

090 380 2979