NẮP KHE BỎ GIẤY DÙNG CHO THÙNG SLIM JIM (MÀU ĐỎ)

SKU: 2007194

090 380 2979