NẮP KHE BỎ GIẤY DÙNG CHO THÙNG SLIM JIM (MÀU ĐEN)

SKU: 2007894

090 380 2979