NẮP DÙNG CHO THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 20 GAL (MÀU XANH GREEN)

SKU: FG261960DGRN

090 380 2979