NẮP DÙNG CHO THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 20 GAL (MÀU XÁM)

SKU: FG261960GRAY

090 380 2979