NẮP DÙNG CHO THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 20 GAL (MÀU VÀNG)

SKU: FG261960YEL

090 380 2979