NẮP DÙNG CHO THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 20 GAL (MÀU ĐỎ)

SKU: FG261960RED

090 380 2979