NẮP DÙNG CHO THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 20 GAL (MÀU ĐEN)

SKU: FG261960BLA

090 380 2979