NẮP DÙNG CHO THÙNG VẬN CHUYỂN TRÒN 10 GAL (MÀU VÀNG)

SKU: FG260900YEL

090 380 2979