NẮP BỎ CHAI/LON DÙNG CHO THÙNG SLIM JIM (MÀU NÂU)

SKU: 2007902

090 380 2979